Θερμογράφηση Φωτοβολταϊκών Σταθμών

Η ARServices, έχοντας πολυετή εμπειρία στο τομέα της διαχείρισης φωτοβολταϊκών πάρκων παρέχει υπηρεσίες θερμογράφηση φωτοβολταϊκών σταθμών με drone.

Η θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών έργων με drone εξασφαλίζει βέλτιστα αποτελέσματα, σε ανταγωνιστικό κόστος. Ο κύριος στόχος της θερμογράφησης των φωτοβολταϊκών έργων είναι εντοπιστούν πιθανά σφάλματα σε κάθε μεμονωμένο wafer cell των πάνελ ώστε να διασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση του κάθε έργου. Με την χρήση των drone για την θερμογράφηση, τα πιθανά σφάλματα εντοπίζονται σε επίπεδο πάνελ και καταγράφεται η ακριβής τους θέση στην εγκατάσταση, ο τύπος του σφάλματος αλλά και η απώλεια ενέργειας από το κάθε σφάλμα.

Για την αναφορά χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης μεγάλων βάσεων δεδομένων.   

Η ARServices παρέχει την υπηρεσία της θερμογράφησης σύμφωνα με το πρότυπο IEC TS 62446-3.  

Scroll to Top