Στατιστικά & Προοπτικές Αυτοπαραγωγής
Στατιστικά & Προοπτικές Αυτοπαραγωγής

ΗΜ/ΝΙΑ

Πώς εξελίσσεται η αυτοπαραγωγή

Το προγραμμα της αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό (net‐metering) ξεκίνησε το Μάϊο του 2015 για τη χαμηλή τάση και το Νοέμβριο του 2015 για τη μέση τάση. Πρακτικά όλα τα έργα έχουν γίνει στη χαμηλή τάση. Στη μέση τάση έχουν γίνει 4 έργα συνολικής ισχύος 260 kW.

Λόγοι μικρής αύξησης αριθμού συστημάτων

 • Η ετήσια αύξηση των συστημάτων κατά 4‐5 MW ετησίως είναι χαμηλή για να διατηρήσει μία υγιή και βιώσιμη σχετική αγορά
 • Οι λόγοι της μικρής αύξησης είναι:
  1. Το πρόγραμμα και τα οφέλη του δεν έχουν γίνει ευρέως γνωστά
  2. Παρόλο που έχει εξαγγελθεί η επιδότησή του, αυτή καθυστερεί όσο δεν δημοσιεύεται το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’οίκον»
  3. Υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα ρευστότητας από τράπεζες και ακόμα και εάν Υπάρχει μικρή διαθεσιμότητα ρευστότητας από τράπεζες και ακόμα και εάν κάποιος έχει τη δυνατότητα να το κατασκευάσει με ίδια κεφάλαια, λόγω της πολιτικοοικονομικής κατάστασης, προτιμά να αναβάλει την εκροή χρημάτων
  4. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας έχει οδηγήσει σε χαμηλές τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος οπότε το οικονομικό όφελος χαμηλές τιμές πώλησης του ηλεκτρικού ρεύματος, οπότε το οικονομικό όφελος της εξοικονόμησης φαντάζει μικρό
 • Παρόλα αυτά η αποπληρωμή ενός φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής από τον συμψηφισμό της από τον συμψηφισμό της παραγώμενης παραγώμενης ενέργειας με ενέργειας με την κατανάλωση μπορεί να γίνεται σε 6‐8 έτη, ανάλογα με την εφαρμογή

Προοπτικές του προγράμματος

 • Προϋπόθεση είναι η πολιτική και οικονομική σταθερότητα, η άρση των ελέγχων κεφαλαίων και η ομαλή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος
 • Το κόστος των συστημάτων μειώνεται. Από την αρχή της εφαρμογής του προγράμματος εκτιμάται ότι έχει πέσει τουλάχιστον κατά 20%
 • Η πρόβλεψη για τη δυνατότητα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες, ιδιαίτερα για τον οικιακό τομέα, μπορεί να δώσει νέες προοπτικές στο πρόγραμμα λαμβάνοντας υπόψη και τη συνεχή μείωση του κόστους των μπαταριών
 • Ο συνδυασμός έργων στην χαμηλή και στην μέση τάση μπορεί να οδηγήσει σε μία αγορά μεγέθους 40‐50 MW ετησίως

Συμπερασματα

 • Η αυτοπαραγωγή έχει προοπτικές, με τα σημερινά δεδομένα αποπληρώνεται στα 6‐8 έτη, κάτι που θα μειώνεται με τη μείωση του κόστους εγκατάστασης
 • Η ελκυστικότητά του θα βελτιωθεί όταν ενταχθεί σε Η ελκυστικότητά του θα βελτιωθεί όταν ενταχθεί σε πρόγραμμα επιδότησης
 • Χρειάζεται εντονότερη ενημέρωση του κοινού για τα Χρειάζεται εντονότερη ενημέρωση του κοινού για τα οφέλη
 • Η γενικότερη πολιτικοοικονομική κατάσταση έχει Η γενικότερη πολιτικοοικονομική κατάσταση έχει επηρεάσει αρνητικά
 • Μία ετήσια αγορά μέχρι 50 MW είναι εφικτή στο προσεχές μέλλον

 

Δείτε τα στατιστικά στοιχεία για το πως εξελίσεται η αυτοπαραγωγή εδώ.

Περισσότερα
Άρθρα

Scroll to Top