Η ΡΑΕ Μίλησε Για Τους Διαγωνισμούς
Η ΡΑΕ Μίλησε Για Τους Διαγωνισμούς -

ΗΜ/ΝΙΑ

Η ΡΑΕ Μίλησε Για Τους Διαγωνισμούς

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, ως προς: α) το χαρακτηρισμό των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως «τεχνολογικά ουδέτερων» ή μη, β) τις τεχνολογίες ή/και κατηγορίες σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται στην ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, και γ) τη μεθοδολογία και τη διαδικασία επιμερισμού ισχύος που προβλέπεται για συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που εγκαθίστανται σε χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού Εμπορίου ενέργειας με αυτές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Διαβάστε περισσότερα για τις αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εδώ.

Περισσότερα
Άρθρα

Scroll to Top